O STOWARZYSZENIU KOPY BISKUPIEJ
Stowarzyszenie działa na podstawie przedstawionego poniżej statutu, nosi nazwę Stowarzyszenia Kopy Biskupiej

§ 2.
Siedzibą Stowarzyszenia jest wieś Pokrzywna, a terene działalności obszar miasta i gminy Głuchołazy

§ 3.
Stowarzyszenie zarejestrowane jest na czas nieograniczony i posiada osobowość prawną.

§ 4.
Celem Stowarzyszenia jest promowanie działań zmierzających do aktywizacji gospodarczej regionu Gór Opawskich poprzez:
a/ eksponowanie walorów turystycznych regionu oraz podejmowanie działań na rzecz infrastruktury turystycznej.
b/ krzewienie świadomości kultury ekologicznej, ochrony krajobrazu i walorów przyrodniczych terenu.
c/ inicjowanie i opiniowanie opracowań oraz wspierania działań mających na cvelu prawidłowe zagospodarowanie przestrzenne.
d/ podejmowanie działań na rzecz rozwoju przyrodolecznictwa i lecznictwa klimatycznego oraz promocja zdrowia.
e/ rozwijanie działalności publicystycznej, popularnonaukowej i wydawniczej w celu rozbudzenia zainteresowania regionem.
f/ działania na rzecz ożywienia życia kulturalnego we wszystkich jego formach.
g/ wspieranie działań na rzecz rozwoju gospodarczego gminy.

Kopa Biskupia jest najwyższym szczytem w polskiej części Gór Opawskich w Sudetach Wschodnich. Z wieży widokowej na szczycie przy dobrej pogodzie widoczne są zarysy Karkonoszy, Gór Stołowych i Sowich, piękna panorama miasta Zlaté Hory, a także zbiorniki Nyski i Otmuchowski.

Stowarzyszenie Kopa Biskupia, 48-267 Jarnołtówek, Pokrzywna 69.
e-mail: info@kopa-biskupia.pl
Realizacja PogKom